Tanums Schacksällskap har tilldelats Jan Ericssons idrottsstipendium 2021

  Bäste läsare vad gör nu en strandskata (Haematopus ostralegus) på Tanums Schacksällskaps hemsida? Foto: Ann-Marie Tholand, Pinterest.
   
  Tanums Schacksällskap har av Jan Ericsson tilldelats medel ur Jan Ericssons Minnesfond till gagn för unga idrottsutövare i Tanums kommun för år 2021.
   
  Tanums Schacksällskaps mecenat, Jan Ericsson. Foto: Tidningen Veckovis. Här finns en tidningsartikel om Jan Ericsson ur annonstidningen Veckovis.
   
  Vi i Tanums Schacksällskap vill här ta tillfället i akt och tacka Jan Ericsson och hans fond för denna mycket viktiga ekonomiska stöttning av vår förening.
   
  Tanums Schacksällskap genom
  Christian Carlsson,
  sekreterare.
   
  Svar: Strandskatan är Jan Ericssons symbol för familjeföretaget Havstens Fastighetsförvaltning AB, strandskatan som för övrigt är Bohusläns landskapsfågel.
   
  För ornitologen och hobby fågelskådaren.
  Naturum Ottenby: Ottenby naturreservat och fågelstation (som för övrigt är belägen på Ölands södra udde och som är väl värt ett besök) informerar här nedan om strandskatan:
  Storlek: 39-44 cm.
  Vikt: 380-520 gram.
  Artbestämning: Omisskännlig! En svartvit fågel med klarröd näbb, klarröda ben och rött öga. Svart på ryggen och huvudet samt vit på buken.
  Kuriosa: Det engelska namnet ”Oystercatcher” och det latinska namnet ”Haematopus ostralegus” anspelar just på födan ostron (”ostronfångare”) Födan varierar självfallet var i världen och i vilken population av strandskata det handlar om. Här i Sverige består födan mest av musslor, insekter, kräftdjur och maskar.
  Tillbringar sommaren: Häckar främst längst kustnära områden i hela Norden, men kan också häcka i inlandet. Strandskatan har även anpassat sig till stadslivet och kan till exempel häcka på parkeringsplatser eller byggnader.
  Tillbringar vintern: Väst- och sydvästeuropas kuster, samt längst norra Afrikas kuster.
  För mer information om strandskatans beskaffenhet se då till exempel här på Wikipedia.

  Kommentarer   

  #1 Hellmut Klevenow 2021-12-23 12:28
  Ulla och jag önskar alla TSS schackvänner
  God Jul och Gott Nytt År

  Lägg till kommentar

  Free Joomla! templates by AgeThemes