”Mellandagsrea” – Bli medlem!

   
  Unna dig något som varar hela året!
  Tanums Schacksällskaps styrelse har beslutat att rabattera medlemsavgiften för 2021! Då innevarande schacksäsongen inte blev som vi önskade på grund av pandemin. Farsoten har tyvärr satt käppar i hjulen för klubbverksamheten, likaledes Västergötlands Schackförbunds tävlingsverksamhet och Sveriges Schackförbunds tävlingsverksamhet, men vi hoppas på bättring under 2021. Betala gärna nu vid årsskiftet, så att vi kan börja registrera för 2021!
   
  Under flera år har vår medlemsavgift varit satt till 400 SEK för seniorer och till 100 SEK för juniorer (det vill säga upp till och med 25 år). Den absoluta merparten av medlemsavgifterna betalar vi därefter vidare till Västergötlands Schackförbund (VSF) och till Sveriges Schackförbund (SSF). För år 2021 sätter vi nu ned medlemsavgifterna till 250 SEK för seniorerna och för juniorerna till 50 SEK. (Med reservation för slutförsäljning, då vår nya kontingent till och med understiger VSF:s och SSF:s medlemsavgifter!)
   
  Nedanstående text finns att läsa under ”Medlemsavgift” på Tanums Schacksällskaps hemsida.
  Medlemsavgift:
  I Tanums Schacksällskap är medlemsavgiften för seniorer (d.v.s. medlemmar som är äldre än 26 år) satt till 250 kr och för juniorer, d.v.s. upp t.o.m. 25 år, så är medlemsavgiften satt till 50 kr för år 2021. Ett medlemskap i Tanums Schacksällskap (TSS) ger möjlighet till att delta i föreningens verksamhet, samt tillgång till Västergötlands Schackförbunds (VSF:s) tävlingar och Sveriges Schackförbunds (SSF:s) tävlingar.
   
  Medlemsförfarande för nya medlemmar:
  Tag kontakt med föreningens kassör, Ulf Andersson. Det absolut bästa och säkraste är att ringa till Ulf Andersson på mobil: 070-438 72 90, om ett eventuellt medlemskap och för en medlemsregistrering, sänd därefter nedanstående uppgifter till Ulf Anderssons e-post: tanums.maskinstation@telia.com.
   
  Uppgifter som efterfrågas är:
  För- och efternamn:
  Födelsedatum: År, månad och dag.
  Adress:
  Telefon & Mobiltelefon:
  E-post:
   
  Betala in medlemsavgiften på Tanums Schacksällskaps bankgironummer: 5319-5954,
  eller till Tanums Schacksällskaps bankkonto:
  Clearingnummer: 9024
  Kontonummer: 38 333 28
  IBAN-nummer: SE92 9020 0000 0902 4383 3328
  BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS
   
  Medlemsavgiften för år 2021:
  Är för seniorer: 250 SEK.
  Är för juniorer: 50 SEK.
   
  OBS! Glöm inte att märka inbetalningen med namn!
   
  Betala gärna medlemsavgiften nu vid årsskiftet, så att vi kan börja registrera Er för 2021 (och så att Ni inte riskerar att missa TfS)!
  *Det går även bra att betala kontant, men meddela med fördel sekreteraren (Christian Carlsson) eller kassören (Ulf Andersson) om ni avser att göra det, då det underlättar vår medlemsregisteringen till Sveriges Schackförbund.
  *Om ni av någon anledning inte avser att kvarstå som medlem i Tanums Schacksällskap meddela då vänligen detta skyndsamt, då det underlättar medlemsregisteringen till SSF.
   
  Tidskrift för Schack:
  I medlemskapet ingår som en medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund, medlemstidningen Tidskrift för Schack (TfS). Tidningen utkommer med fyra nummer per år.
   
  Här är lite fakta om Tidskrift för Schack hämtat från Sveriges Schackförbunds hemsida:
  Tidningen skickas till alla aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen.
   
  För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:
  *Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
  *Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.
   
  Juniormedlemmar:
  De medlemmar som automatiskt får medlemstidningen är de som är äldre än 15 år. Yngre medlemmar får också tidningen gratis, men måste personligen kontakta kansliet och meddela att de vill ha den. Detta kan göras på telefon 011-10 74 20 eller via e-post: kansliet@schack.se (Om ni behöver hjälp går det bra att höra av sig till sekreteraren). Det räcker att göra en sådan anmälan för att sedan få tidningen så länge man är registrerad medlem.
   
  Medlemmar i utlandet:
  De medlemmar som är bosatta i utlandet får inte heller TfS med automatik. Även för dessa medlemmar är TfS förstås gratis, däremot får man betala portot själv. Utländska medlemmar anmäler till kansliet att de vill ha tidningen. Detta kan göras på telefon 011-10 74 20 eller via e-post: kansliet@schack.se.

  Lägg till kommentar

  Free Joomla! templates by AgeThemes