Medlemskap

  Medlemsavgift:
  I Tanums Schacksällskap är medlemsavgiften för seniorer 320 kr och för juniorer, det vill säga upp till och med 25 år, så är medlemsavgiften 100 kr för år 2024. Ett medlemskap i Tanums Schacksällskap (TSS) ger möjlighet till att delta i föreningens verksamhet, samt tillgång till Västergötlands Schackförbunds (VSF:s) tävlingar och Sveriges Schackförbunds (SSF:s) tävlingar.
   
  Medlemsförfarande för nya medlemmar:
  Tag kontakt med föreningens kassör, Ulf Andersson. Det absolut bästa och säkraste är att ringa till Ulf Andersson på mobil: 070-438 72 90, om ett eventuellt medlemskap och för en medlemsregistrering, sänd därefter nedanstående uppgifter till Ulf Anderssons e-post: tanums.maskinstation@telia.com.
   
  Uppgifter som efterfrågas är:
  För- och efternamn:
  Födelsedatum: År, månad och dag.
  Adress:
  Telefon & Mobiltelefon:
  E-post:
   
  Betala in medlemsavgiften på Tanums Schacksällskaps bankgironummer: 5319-5954,
  eller till Tanums Schacksällskaps bankkonto:
  Clearingnummer: 9024
  Kontonummer: 38 333 28
  IBAN-nummer: SE92 9020 0000 0902 4383 3328
  BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS
   
  Medlemsavgiften för år 2024:
  Är för seniorer: 320 SEK (26 år och äldre).
  Är för juniorer: 100 SEK (upp till och med 25 år).
   
  OBS! Glöm inte att märka inbetalningen med namn!
   
  Tidskrift för Schack (TfS):
  I medlemskapet ingår dessutom som en extra medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund, medlemstidningen Tidskrift för Schack (TfS). Tidningen utkommer med fyra nummer per år.
   
  I Tidskrift för Schack, nr 3 – 2018, publicerades ett reportage om Tanums Schacksällskap, läs reportaget och hela tidningen här: TfS nr 3 – 2018.
   
  Här är lite fakta om Tidskrift för Schack hämtat från Sveriges Schackförbunds hemsida:
  Tidningen skickas till alla aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen.
   
  För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:
  *Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
  *Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.
   
  Juniormedlemmar:
  De medlemmar som automatiskt får medlemstidningen är de som är äldre än 15 år. Yngre medlemmar får också tidningen gratis, men måste personligen kontakta kansliet och meddela att de vill ha den. Detta kan göras på telefon 011-10 74 20 eller via e-post: kansliet@schack.se. Det räcker att göra en sådan anmälan för att sedan få tidningen så länge man är registrerad medlem.
  © Tanums SS • Fröstorp 3 • 457 93 Tanumshede • +46 (0) 70-438 72 90
  Free Joomla! templates by AgeThemes