Äntligen var det så dags för Västergötlands Schackförbunds kongress, senast Tanums Schacksällskap stod som värd för VSF:s kongress var för hela 28 år sedan i Grebbestads brandstation, 1992. Årets upplaga sammanfaller med att TSS firar 60 års jubileum under 2020. Vi tackar förbundet på förekommen anledning för den graverade digitalklockan som sällskapet förlänades för de första 60 åren! Kongressdatumen har på grund av den rådande pandemisituationen flyttats fram från först den 28 mars till den 23 maj och därefter fram till den 26 september.
   
  Från vänster: VSF:s ordförande, Fredrik Kjellqvist (Skara SS). VSF:s kassör: Viljo Koski (Lidköpings SS). VSF:s sekreterare, Eva Johanson (Alingsås SS). Foto: Josef Håkanson.
   
  Lördagen den 26 september samlades kongressombuden tillsammans med VSF:s presidium för Västergötlands Schackförbunds 101:a kongress. 2019 stod Falköpings Schacksällskap som värd. Den näst kommande kongressen kommer med allra största sannolikhet att äga rum i Vara, enär Vara Schacksällskap fyller 100 år den 13 oktober.
   
  Enligt skribentens ringa mening blev årets kongress en vällyckad sådan där allt löpte på som förväntat, mest tid och diskussioner blev det kring skrivningarna i de nya stadgarna, som Bengt Samzelius (Kämpersvik) på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i och detta delvis stödd av Rolf Svensson (Fristad). Om allt går som planerat kan vi förhoppningsvis anta dessa nya stadgar på näst kommande kongress efter att de sista tilläggsyrkandena har implementerats i skrivningen. Ett mindre resonemang blev det också i sökandet och jakten på en ny ledamot av valberedningen. Mötesdelegaterna resonerade och fick Malte Svensson, (Falköping) till att åta sig detta viktiga uppdrag att tillsammans med valberednings erfarne ordförande, Patrik Ragnar, (Skara) som likaledes är sammankallande att ta i tu med detta ansvarsfulla värv. Därutöver diskuterades bl.a. juniorschacket ur en rad olika synvinklar, med huvudfokus på att nå ut till fler barn och ungdomar i skolorna och att vi som förbund därefter lyckas med det viktiga arbetet med att slussa dem vidare in i våra traditionella schackklubbar.
   
  Följande personer valdes till uppdrag inom Västergötlands Schackförbund 2020:
   
  Styrelsen:
  Ordförande: Fredrik Kjellqvist, Skara SS (omvald).
  [Kassör: Viljo Koski, Lidköpings SS – har ett år kvar.]
  [Sekreterare: Eva Johansson, Alingsås SS – har ett år kvar.]
  [Vice ordförande: Josef Håkanson, Falköpings SS – har ett år kvar.]
  Ledamot: Jörgen Isacsson, Vänersborgs SS (omvald).
  Ledamot: Ingemar Gustavsson, Falköpings SS (omvald).
  Styrelsesuppleant: Anders Frisk, SA Mark (omvald).
  Styrelsesuppleant: Anders Wengholm, Alingsås SS (nyvald).
   
  Revisionen:
  Ordinarie revisor: Bo-Lennart Oscarsson, Borås-Fristad SK (omvald).
  Ordinarie revisor: Anders Brissman, Tibro SK (omvald).
  Revisorssuppleant: Ulf Andersson, Tanums SS (nyvald).
   
  Noterbart här är att TSS kassör, Ulf Andersson valdes till revisorssuppleant. Vilket för övrigt är klubbens förste valde representant till VSF sedan skribenten avgick som ledamot av valberedningen (2004-07).
   
  Valberedningen:
  Ordförande och sammankallande i valberedning: Patrik Ragnar, Skara SS (omvald).
  Ledamot av valberedningen: Malte Svensson, Falköpings SS (nyvald).
   
  Kongressen hade nöjet att utse hela fyra nya hedersmedlemmar för deras mångåriga verkande för schackets väl i distriktet:
   
  Ingvar Andersson, Bollebygd.
  Viljo Koski, Lidköping.
  Rolf Svensson, Fristad.
  Kent Emanuelsson, Götene.
   
  Information om deras gärningar finns att läsa här i VSF:s Proposition nr 1 Hedersledamöter.
  En sammanställning om deras förtjänstfulla arbete finns också läsa i Rolf Svenssons förträffligt fina bok om VSF: Jubileumsbok 100 år.
   
  Till sist några slutord innan vi börjar blicka fram mot nästkommande kongress:
  Tanums Schacksällskap vill här ta tillfället i akt och tacka VSF:s hängivne ordförande, Fredrik Kjellqvist, samt likaså övriga i VSF:s styrelse för deras ideella och idoga arbete med att sprida schackets underbara magi. Ett tack skall likaledes riktas till klubbarnas kongressombud och övriga deltagare för en mycket väl genomförd distriktskongress. Vi hoppas vidare Tanumskolans synnerligen entusiastiska ungdomsledare, Christer Andersson kände av välviljan och geisten från förbundets sida till vidare stötning och hjälp i det fortsatta arbetet med att bilda Tanums kommuns första skolschacksklubb. I denna skapande process bistår därtill Tanums Schacksällskaps engagerade ungdomsledare George Ang och Bengt Samzelius även om nu pandemin tyvärr har satt vissa käppar i hjulen. Sist men inte minst vill vi också rikta ett särskilt tack till den trevliga och glada serveringspersonalen: Anna, Jenny och lille Olle. Tack!
   
  Tanumshede, den 27 september 2020.
  Tanums Schacksällskaps genom
  Christian Carlsson, sekreterare.
   
  För mer information om VSF:s kongress 2020 i Tanumshede:

   
  I Strömstads Tidningens (STNB – Strömstads Tidning Norra Bohuslän) publikation den 26 september, i sportsektionen har tidningen en artikel som bl.a. avhandlar att det Allsvenska seriespelet har blivit framflyttat för Tanums Schacksällskap. Reporter är Thomas Bennelind och för att kunna ta del av den digitala versionen av artikeln så måste man vara prenumerant, annars kan man läsa artikeln i lördagens pappersversion av nämnda publikation.
   
  Stöd vår lokala ”schacktidning”, köp den!
  Tidningen utkommer tre dagar i veckan (tisdagar, torsdagar, samt lördagar) och är en lokaltidning för norra Bohuslän. Den är Bohusläns äldsta tidning och grundades 1866 av boktryckaren Karl Fredrik Blomberg. Första numret utkom den 17 oktober och förste redaktören var L. A. Larsson. Han övertog tidningen år 1876 och ledde den fram till sin död. Strömstads Tidning slogs 1934 samman med tidningen Norra Bohuslän som hade grundats år 1894 av Carl Hall.
  Tidningen köptes 1969 av Bohusläningens AB.
   
  Av Thomas Bennelind
   
  SCHACK
   
  – Med tanke på omständigheterna kring coronapandemin känns det bäst att flytta fram matcherna. Vi fick beskedet för knappt en månad sedan. Jag tycker det är helt rätt beslut av förbundet.
  – Vi har inte heller haft några träningar. Nyligen hade vi ett styrelsemöte med förslag på olika alternativ. Vi kom överens om det var bäst att avvakta med verksamheten, säger lagledaren för Tanums schacksällskap.
   
  Nej, det blir ingen premiär i höst för Tanum i Allsvenska division III. ­Istället blir det till att ställa om siktet för laget som gör sin tredje raka säsong i allsvenska seriespelet.
  Desto roligare är det att föreningen, som denna säsong fyller 60 år, tilldelats värdskap av Västsvenska schackförbundet. Under lördagen hålls en distriktskongress i Tanums församlingshem.
  – Det är första gången på 28 år som den hålls i regi av Tanums schacksällskap. I år fyller klubben 60 år. Då är det brukligt att de klubbar som har någon form av jubileum tillfrågas arrangörskap, säger Christian Carlsson.
  Han räknar med att det kommer representanter från tolv klubbar.
  – I och med att vi är i församlingshemmet har vi goda möjligheter att hålla avstånd. Vi har också införskaffat handsprit och munskydd, säger lagledaren för TSS.

  Omkring 750 ungdomar från sammantaget 39 nationella medlemsfederationer kom att göra upp i ungdoms-EM, som spelades mellan den 18-20 september. Årets upplaga av mästerskapet fick på grund av pandemin ta sin tillflykt till spel på nätet, varpå varje deltagande federation fick anmäla upp till tre spelorter. I Norge stod Oslo, Bergen och Stavanger som värdstäder medan ungdomarna i Sverige samlades i Stockholm, Göteborg och Lund. Sammantaget kom alla spelplatser runt om i Europa att engagera hela 80 FIDE-domare för att på plats övervaka tävlingsarrangemanget.