Mästaren och adepterna!

  Lördagen den 6 maj samlades ett tiotal medlemmar för att förkovra sig i bondeslutspelets många finurliga och underfundiga mysterier under ledning av Tanums Schacksällskaps egen mästare: CM Holger Blauhut.
   
  Här i dunklet kan vi så vitt skönja konturerna av CM Holger Blauhut när han bland annat föreläste om vikten av att lägga beslag på nyckelrutorna med kungen för att på så sätt kunna lotsa fram de egna ”agronomerna” mot den sista raden och den där på annalkande promoveringen. Foto: Christian Carlsson.
   
  Holger som är auktoriserad instruktör/tränare av FIDE ”kom rustad till tänderna” med en blandning av olika typställningar å verkliga exempel på karakteristiska och spektakulära positioner, samt lika så verkliga partier. Lagom till nästa föreläsning hoppas vi emellertid att den inlånade projektorn har ersatts med en mindre ljuskänslig skärm. Jacob Silfverberg Utgaard lägger här tillsammans med de övriga åhörarna ”pannan i djupa veck” för att finna lösningen på ännu en av schackets många gåtor. Ja, vid brädet finner vi ständigt nya och tuffa utmaningar att ta oss an, men med lite större grundläggande förståelse kan vi förhoppningsvis fördjupa vårt arbete med de svindlande mysterierna vid schackbrädet.
   
  Dagens oneliner: ”Med tanke på hur svårt slutspelet kan te sig med endast några få bönder till buds, hur svårt och komplext är det då inte med många fler pjäser på brädet?”
   
  Bengt Samzelius följer här koncentrerat och andäktigt med i föreläsningen. Foto: Christian Carlsson.
   
  Betänk följande: ”Schackspelet är som ett hav, där en mygga kan bada och en elefant drunkna.” Dessa bevingade orden fångar det som många gånger gränsar till det ogripbara. Variationsrikedomen i schackets öppningsfas är ofattbart stor och detta till trots att utgångsställningen är den samma i alla partier. Det sägs finnas fler möjliga sekvenser av drag än det finns atomer i det observerbara universum…

  Kommentarer   

  #1 Peter Fredriksson 2023-05-19 08:49
  Sådant här uppskattas och hoppas att lärdomarna sögs in. Tror gruppstudier med aktiva deltagare (diskussioner) kan ge många nyttiga erfarenheter.

  Sedan jag återfick intresset för schack i vintras har jag upptäckt hur märkligt lite kunskap jag har haft när det handlar om slutspel, t.o.m. i vissa situationer med bara Kung + bonde mot Kung. För att inte prata om Philidor, Lucena och Vancura. Kände inte ens till "Rule of the Square" :-) Har alltså tydligen inte haft en susning men nu räds jag inte slutspel längre och hoppas att fler nu fått lite av den känslan med hjälp av Holger.

  Lägg till kommentar

  Free Joomla! templates by AgeThemes